• ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
  • Apartmány Levočská dolina

    Ticho, ktoré počujete… Apartmány Levočská dolina

  • Ski Centre Levoča

    Levočská dolina Ski Centre Levoča

ARPROG, akciová spoločnosť  Poprad

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spoločnosť je už viac ako osemnásť rokov aktívna v realizácii inžinierskych stavieb, pozemných stavieb, cestných komunikácií s používaním a zlepšovaním zavedených manažérskych systémov kvality, environmentu, BOZP a kvality vo zváraní.

Činnosť spoločnosti je rozdelená na dve špecifické oblasti zamerania: inžinierske stavby a pozemné stavby.

Certifikáty

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad má certifikované manažérske systémy v oblasti: pozemné stavby, inžinierske stavby, cestné komunikácie.

  • systém kvality podľa normy ISO 9001: 2008
  • systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001: 2004
  • systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001:2007
  • systém kvality vo zváraní podľa normy ISO 3834-2:2005