slovensky | english

O spoločnosti

Vitajte na stránkach firmy ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad je už viac ako šestnásť rokov aktívna v realizácii inžinierskych stavieb, pozemných stavieb, cestných komunikácií s používaním a zlepšovaním zavedených certifikovaných manažérskych systémov kvality, environmentu, BOZP a kvality vo zváraní.

ARPROG, spol. s r.o. bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.08.1994, a to oddelením výrobných kapacít spoločnosti ARPRO, spol. s r. o. Od 01.01.1997 sa spoločnosť ARPROG, spol. s r. o. pretransformovala na akciovú spoločnosť s názvom ARPROG, akciová spoločnosť Poprad.

Činnosť spoločnosti je rozdelená na dve špecifické oblasti zamerania: inžinierske stavby a pozemné stavby.

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad má zavedené, zdokumentované a udržiavané manažérske systémy:

Systém kvality podľa normy ISO 9001: 2008 Systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001: 2004 Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy OHSAS 18001: 2007 v oblasti: pozemné stavby, inžinierske stavby, cestné komunikácie Systém kvality vo zváraní podľa normy ISO 3834-2:2005

v oblasti: pozemné stavby, inžinierske stavby, cestné komunikácie.

Celkové zámery a smer pôsobenia ARPROG, akciová spoločnosť Poprad v oblasti kvality, vrátane zásad bezpečnosti práce a environmentálneho správania, sú deklarované Politikou spoločnosti (PDF dokument, 74 kB).

Cena Slovenského zväzu stavebných inžinierov inžinierska O spokojnosti zákazníkov realizovaných stavieb svedčia ďakovné listy a udelená cena 13. ročníka celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže Stavba roka 2007 "Cena Slovenského zväzu stavebných inžinierov inžinierska stavba roka 2007 DOSTAVBA ČOV POPRAD - MATEJOVCE".

Spoločnosť ARPROG, akciová spoločnosť Poprad je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 304/P.

Štatutárny orgán: