Levočská dolina — Projekt EÚ

  • Levočská dolina — Projekt EÚ
  • Levočská dolina — Projekt EÚ

Názov projektu:

Zvýšenie konkurencieschopnosti rekreačného strediska Ski Centre Levoča – LD prostredníctvom rozšírenia ponuky služieb cestovného ruchu s celoročným využitím

Prijímateľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad so sídlom Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad

Obdobie realizácie projektu:

Začiatok: 07/2014
Ukončenie: 08/2015

Výška poskytnutého príspevku:

713 904,53 EUR

Miesto realizácie projektu:

Obec: Levoča, Okres: Levoča, Prešovský kraj, Slovenská republika

Riadiaci orgán:

Ministerstvo hospodárstva SR

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE Európsky fond regionálneho rozvoja „Investícia do Vašej budúcnosti“

Logo OP KaHR flag EU Logo SIEA

Opis projektu

Hlavnými aktivitami projektu sú Výstavba Relax Parku a Výstavba Relax Centra II. v stredisku Ski Centre Levoča. Realizáciou uvedených dvoch hlavných aktivít bude rozšírená, modernizovaná a inovovaná ponuka služieb cestovného ruchu daného zariadenia počas celého roka, čím sa zvýši konkurencieschopnosť, atraktivita, tržby, pridaná hodnota, ako aj návštevnosť strediska Ski Centre Levoča – Levočská dolina.

Účelom výstavby objektu relaxačného centra Relax centrum II. – Levočská dolina je skvalitnenie a spestrenie poskytovaných relaxačno – rekreačných a stravovacích služieb, ktoré budú slúžiť pre rozvíjajúce sa športovo – rekreačné stredisko Ski Centre Levoča – Levočská dolina.

Účelom druhej hlavnej aktivity projektu je kultivácia oddychovej zóny a vytvorenie Relax Parku v rekreačnom stredisku Ski Centre Levoča – Levočská dolina.

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu daného operačného programu:

Ministerstvo hospodárstva SR
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (základné dokumenty)

Galéria projektu

Výstavba Relax Centra II. (pôvodný stav)

Výstavba Relax Centra II.
(pôvodný stav)

Výstavba Relax Centra II. (pôvodný stav)

Výstavba Relax Centra II.
(pôvodný stav)

Relax centrum Levočská dolina

Relax centrum Levočská dolina

Relax centrum Levočská dolina

Relax centrum Levočská dolina

Relax centrum Levočská dolina

Relax centrum Levočská dolina

Relax centrum Levočská dolina

Relax centrum Levočská dolina

Relax centrum Levočská dolina

Relax centrum Levočská dolina

Relax centrum Levočská dolina

Relax centrum Levočská dolina

Relax centrum Levočská dolina

Relax centrum Levočská dolina

Relax centrum Levočská dolina

Relax centrum Levočská dolina

Relax centrum Levočská dolina

Relax centrum Levočská dolina

Relax centrum Levočská dolina

Relax centrum Levočská dolina

Relax centrum Levočská dolina

Relax centrum Levočská dolina

Relax centrum Levočská dolina

Relax centrum Levočská dolina

Výstavba Relax Parku (pôvodný stav)

Výstavba Relax Parku
(pôvodný stav)

Výstavba Relax Parku (pôvodný stav)

Výstavba Relax Parku
(pôvodný stav)

Výstavba Relax Parku (pôvodný stav)

Výstavba Relax Parku
(pôvodný stav)

Relax Park Levočská dolina

Relax Park Levočská dolina

Relax Park Levočská dolina

Relax Park Levočská dolina

Relax Park Levočská dolina

Relax Park Levočská dolina

Relax Park Levočská dolina

Relax Park Levočská dolina

Relax Park Levočská dolina

Relax Park Levočská dolina

Relax Park Levočská dolina

Relax Park Levočská dolina

Relax Park Levočská dolina

Relax Park Levočská dolina

Relax Park Levočská dolina

Relax Park Levočská dolina

Relax Park Levočská dolina

Relax Park Levočská dolina

Relax Park Levočská dolina

Relax Park Levočská dolina