V súčasnosti realizované stavby

Novostavba materskej školy v meste Spišské Vlachy

Telocvičňa Terňa

Vodojem Terňa

Príprava a vybudovanie cyklistického chodníka na trase Tatranská Lomnica - Tatranská Kotlina

Kanalizácia a ČOV Dúbrava- I. etapa