V súčasnosti realizované stavby

Poprad - Rekonštrukcia budovy okresnej prokuratúry Poprad

Viacúčelové zariadenie pre mládež v obci Stráne pod Tatrami

Multifunkčná hala v Liptovskej Tepličke

Novostavba materskej školy v meste Spišské Vlachy

Telocvičňa Terňa

Dostavba vodovodnej siete Krupina – Kopanice a vodojem Krupina Kopanice

PD Žakovce, MK a IS pre IBV 22 RD

Revitalizácia vnútroblokov Jilemnického a Kapitána Nálepku v meste Svit – stavebné práce