V súčasnosti realizovaná stavba - Rekonštrukcia a prestavba internátu s. č. 263 na bytový dom, Svit

  • Rekonštrukcia a prestavba internátu s. č. 263 na bytový dom, Svit
  • Rekonštrukcia a prestavba internátu s. č. 263 na bytový dom, Svit
  • Rekonštrukcia a prestavba internátu s. č. 263 na bytový dom, Svit

Detaily projektu

Prestavba internátu na bytový dom spočíva v zmene dispozície pôvodných miestností, z ktorých vznikne 84 bytových jednotiek: 10 jednoizbových, 52 dvojizbových a 22 trojizbových. Z uvedeného počtu bytov budú 2 byty na prízemí pre imobilných. Na prízemí sa bude nachádzať ešte päť samostatných nebytových priestorov.

K stavbe bytového domu prislúcha aj parkovisko pre 99 parkovacích miest (z toho 4 miesta vyhradené pre imobilných) vrátane komunikácii (chodníkov), sadových úprav a verejného osvetlenia.

Pre stavbu je zriadená aj vodovodná a kanalizačná prípojka, ako i prípojka NN el. energie a telekomunikačný prívod.

Časozberné videá realizovanej stavby