V súčasnosti realizované stavby

Dobudovanie kanalizačnej siete obce Branč a rozšírenie ČOV Branč

Dobudovanie ČOV a spláškovej kanalizácie v obci Liptovská Teplička – 2. Stavba

OÚ Poprad, klientske centrum - stavebné úpravy

Prístavba telocvične ZŠ Toporec