V súčasnosti realizované stavby

Výstavba dvoch nájomných bytových domov v Levoči

Komunitným centrom za zlepšenie medziľudských vzťahov v obci Krásnohorské Podhradie

Vodojem Ždiar

Kanalizácia a ČOV Ľubotín

Kluknava - vodovod, II. etapa rozšírenie