Pozemné stavby - referencie

Bytové domy
 • Nájomné bytové domy D-Jelča a E-Osika Tatranská Lomnica,
 • Rekonštrukcia a prestavba internátu s. č. 263 na bytový dom Svit,
 • Výstavba nájomného bytového domu -24 b. j. Levoča,
 • Výstavba dvoch nájomných bytových domov v Levoči,
 • Bytový dom 86 bytových jednotiek na sídlisku JUH V v Poprade,
 • Bytový dom samostatne stojací, trojpodlažný, 7 bytových jednotiek – pri bývalom poľnohospodárskom družstve v obci Holumnica,
 • Bytový dom samostatne stojací, trojpodlažný, 7 bytových jednotiek – pri futbalovom ihrisku v obci Holumnica,
 • 20 rodinných domov iného štandardu Ihľany,
 • Prestavba objektu na bytový dom Ľubica,
 • Výstavba bytového domu v Novom Smokovci – Sibír- 22 bytových jednotiek,
 • Bytový dom – 7 bytových jednotiek v obci Toporec,
 • Výstavba nájomných bytov 20 bytových jednotiek- nadstavba zdravotného strediska Spišská Belá,
 • Výstavba bytového domu „Lipa“-22 bytových jednotiek – Tatranská Lomnica,
 • Bytový nájomný dom – 8 bytových jednotiek, Žakovce + TV.
Stavby pre relax, kultúru
 • Komunitným centrom za zlepšenie medziľudských vzťahov v obci Krásnohorské Podhradie,
 • Komunitné centrum Hlinné,
 • Rekonštrukcia relaxačného centra Tatranská Lomnica,
 • Dom kultúry- Rekonštrukcia Stará Ľubovňa,
 • Udržiavacie práce a stavebné úpravy ÚZ Kamzík Starý Smokovec,
 • Výstavba výťahu k objektu Mestského úradu v Starom Smokovci,
 • Obnova objektu KD a MŠ v obci Dlhé Stráže
 • Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu Jablonov,
 • Multifunkčné ihrisko Ľubotín,
 • Prístavba objektu VÚZ Bystrina Starý Smokovec,
 • Rekonštrukcia interiéru vo VÚZ Bystrina Nový Smokovec,
 • Stavebné úpravy na objekte MŠ pre potreby Gemerskej knižnice P. Dobšinského v Rožňave,
 • Prístavba RZ ZSE Bratislava, Hotel Tatry v Tatranskej Lomnici,
 • Rekonštrukcia knižnice v obci Vrbov,
 • Nadstavba viacúčelovej haly a kotolne hotela Satel v Poprade,
 • Rekonštrukcia Penziónu RECORD v Tatranskej Lomnici,
 • Oprava priestorov vodoliečby LD HELIOS Štrbské Pleso,
 • Rekonštrukcia hotela Bellevue – apartmány, Hotel Bellevue – Smokovce,
 • Rekonštrukcia a dostavba hotela Bystrina Starý Smokovec,
 • Rekonštrukcia relaxačného centra – wellness VÚZ Bystrina Starý Smokovec,
 • Úprava areálu vo VÚZ Bystrine,
 • Prístrešok regionálne špeciality Liptovská Teplička, PPD Liptovská Teplička,
 • Oprava priestoru pre účely kultúrneho domu v Ľubici,
 • Rekonštrukcia RZ ZSE Bratislava, Stratená – Dobšinská ľadová jaskyňa I. – III. etapa,
 • Rekonštrukcia RZ Tatranská Štrba - Lieskovec,
 • Výstavba Aquaparku Poprad novostavba – I. etapa, I. časť,
 • Výstavba Aquaparku Poprad – relaxačný bazén – I. etapa, II. časť,
 • Lyžiarsky areál Levočská dolina,
 • Penzióny Levočská Dolina,
 • Doplnkové služby (infraštruktúra voľného času) a rekonštrukcia kúpeľného domu Rimava v Prírodných jódových kúpeľoch Číž - I. etapa,
 • Stavebné úpravy a prístavba objektu súp. č. 1925 – Levočská Dolina (bowling),
 • Dom Slovensko-Poľského stretávania Euroregiónu Tatry v Kežmarku,
 • Tatranská Lomnica – Kremenec – tenisové kurty
 • Stará Lesná – tenisové ihriská
Administratívne a priemyselné budovy, iné stavby
 • Zateplenie expozitúry NBS v Poprade,
 • Zvýšenie energetickej efektívnosti spoločnosti MIF, s. r. o.
 • Baliarne obchodu, a. s. Poprad - úprava interiéru,
 • Prestavba viacúčelovej administratívnej budovy obec Pohorelá,
 • Zvýšenie energetickej účinnosti budovy OcÚ a KD v obci Hlinné,
 • Rekonštrukcia obecného domu - Plaveč,
 • OÚ Poprad, klientske centrum - stavebné úpravy,
 • Rekonštrukcia objektu Vila Flóra v Starom Smokovci,
 • Rekonštrukcia interiéru- Viacúčelové zariadenie Bystrina Nový Smokovec,
 • Prístavba prístrešku pri autosalóne Motor - Car, spol. s r. o. Poprad,
 • Polyfunkčné centrum Ľubotín,
 • Šarpanec – Šumivý prameň, rozdeľovací objekt,
 • Dom smútku v obci Vrbov,
 • Dom HZS Starý Smokovec č. 23 – rekonštrukcia
 • Rekonštrukcia domu na Hviezdoslavovej ulici č. 2 pre účely Dexia banky Slovensko, a.s., pobočka Trenčín,
 • Rekonštrukcia a interiér pobočky ISTROBANKY Štrbské Pleso,
 • Schüle Slovakia, s. r. o. – Rozvoj výroby, I. etapa,
 • Nemecký vojenský cintorín Važec 1939/45,
 • Rekonštrukcia objektu Gelnické lesy s.r.o.,
 • Pobočka Slovenskej poľnohospodárskej banky Levoča,
 • Rekonštrukcia Klubu podnikateľov pre účely PSS Poprad,
 • Rekonštrukcia – priemyselný dizajn a reprodukčná grafika a. s. Chemosvit,
 • Zhotovenie interiérov Všeobecnej zdravotnej poisťovne Poprad,
 • Zhotovenie interiérov AutoElektra Nitra,
 • Zhotovenie stavebných úprav pre elektroinštaláciu LD Vyšné Hágy,
 • Zhotovenie administratívno-prevádzkovej budovy Správy NP Malá Fatra, Varín,
 • Administratívna budova Schiedel Slovensko, Zamarovce,
 • Rekonštrukcia objektu „Stará pošta“ Poprad pre účely „Klubu podnikateľov“,
 • Rekonštrukcia sociálnych zariadení domu opatrovateľskej služby Svit,
 • Rekonštrukcia Meštianskeho domu v Spišskom Podhradí,
 • Nadstavba a prístavba budovy pre administratívu, obchodné služby a Obecný úrad Gánovce,
 • Rekonštrukcia „piaristického kláštora pre potreby OÚ Brezno“, OÚ Brezno,
 • Oprava budovy OcÚ Tvarožná,
 • Rekonštrukcia a nadstavba budovy OcÚ Vlková,
 • Zhotovenie stavebnej časti doregulačnej stanice plynu Podhorany,
 • Polyfunkčný objekt v KÚ Veľký Slavkov,
 • Autosalón MERCEDES – BENZ Poprad,
 • Prístavba autosalónu KIA Poprad,
 • Požiarna zbrojnica Vlková,
 • Rekonštrukcia, rozšírenie a modernizácia hasičskej zbrojnice Tvarožná,
 • Hasičská zbrojnica v obci Tvarožná – ústredné kúrenie a plynofikácia,
 • Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Žakovce,
 • Spoj. kŕčok Poprad –PVS,
 • VLM Kežmarok Záľubica - rekonštrukcia budov,
 • VLM Kežmarok – rekonštrukcia administratívnej budovy,
 • Rekonštrukcia priestorov zdravotného strediska v obci Podhorany,
 • Rekonštrukcia priestorov zdravotného strediska v obci Spišské Tomášovce,
 • Rekonštrukcia priestorov zdravotného strediska v obci Vydrník,
 • Komplexná modernizácia a rekonštrukcia objektu zdravotného strediska Ľubotín,
 • Rekonštrukcia OcÚ Vrbov,
 • Sachsenring – stavebné úpravy, hala,
 • Stavebné úpravy Ekoservis, Veľký Slavkov,
 • Kyjov – budova meracej a odorizačnej stanice,
 • Baliarne obchodu, a. s. Poprad, závod Spišská Belá – prekrytie vstupu,
 • Zníženie energetickej náročnosti prevádzkovej budovy PVS, a. s. Poprad – I. etapa,
 • Zateplenie objektu obecného úradu v Novej Lesnej,
 • Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba hasičskej zbrojnice, Hybe,
 • Rekonštrukcia stravovacej prevádzky – Šrobárov ústav, Dolný Smokovec,
 • Zvýšenie energetickej účinnosti objektu administratívnej budovy obce Šuňava.
Školy: materské, základné, stredné
 • Zvýšenie energetickej účinnosti objektu ZŠ Hôrka a ZŠ Hôrka-prístavba šatní,
 • Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Jakubovany,
 • Poprad - obchodná akadémia zníženie energetickej náročnosti,
 • Stredná odborná škola - stavebné úpravy (SOŠ remesiel a služieb Poprad),
 • Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ obec Ždiar,
 • Zníženie energetickej náročnosti MŠ v Spišskom Štvrtku,
 • Prístavba a prestavba objektu MŠ na Tranovskeho ul. Poprad-Veľká,
 • MŠ Komenského Spišská Nová Ves,
 • Rekonštrukcia telocvične gymnázia, Kukučínova 2439/1 Poprad,
 • Materská škola- stavebné úpravy Kuzmányho 41, Kežmarok,
 • Rekonštrukcia strechy a fasády hlavnej budovy školy a rekonštrukcia školskej jedálne Gymnázia, ul. Kukučínova, Poprad,
 • Rekonštrukcia telocvične gymnázia, ul. Kukučínova, Gymnázium Poprad,
 • Rekonštrukcia MŠ Svit Podskalka,
 • Rekonštrukcia Základnej školy s materskou školou Plaveč,
 • Prístavba telocvične ZŠ Toporec,
 • Prístavba telocvične ZŠ a MŠ Šuňava,
 • Rekonštrukcia Základnej školy v Spišskom Štvrtku,
 • ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie – zníženie energetickej náročnosti, nadstavba a prístavba budovy ZŠ,
 • Základná škola, Mierová ulica, Svit - rekonštrukcia,
 • Vybudovanie športového areálu ZŠ Mierová Svit
 • Základná škola, Komenského ulica, Svit - rekonštrukcia,
 • Rekonštrukcia Základnej školy Vrbov,
 • Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ Ľubotín,
 • ZŠ Ľubotín II. etapa
 • Obnova ZŠ Hanušovce nad Topľou,
 • Obnova MŠ Hanušovce nad Topľou,
 • Rekonštrukcia a racionalizácia objektu ZŠ a MŠ Švábovce,
 • Prestavba a dostavba školského areálu vo Vikartovciach,
 • Rekonštrukcia ZŠ s MŠ v Topoľovke,
 • Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ v Ľubochni,
 • Budovanie a rozširovanie odborných kapacít ZŠ s MŠ Ľubotín – prístavba objektov pre špecializované učebne
 • Rekonštrukcia sociálnych zariadení ZŠ 29.augusta Poprad,
 • Rekonštrukcia kuchyne ZŠ 29. augusta Poprad,
 • Oprava sociálnych zariadení ZŠ Komenského Poprad.
 • Zateplenie obvodového plášťa objektu MŠ Žakovce,
 • Zateplenie obvodového plášťa objektu ZŠ Žakovce,
 • Rekonštrukcia ZŠ v Pohorelej,
 • ZŠ Komenského Svit – rekonštrukcia strechy,
 • ZŠ s MŠ, Fraňa Kráľa, Poprad- Veľká – sedlová strecha,
 • Zateplenie objektu MŠ Hozelec,
 • Prestavba plochej strechy ZŠ a MŠ Podtatranská Poprad,
 • Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Veľká Lomnica,
 • SOŠT Kukučinova – prestavba internátu, Poprad,
 • MŠ Levoča, G. Haina 35- zníženie energetickej náročnosti verejných budov,
 • Prístavba telocvične ZŠ Toporec.