Inžinierske stavby - referencie

Kanalizácie, ČOV
 • Kanalizácie:
  Batizovce, Betlanovce, Branč, Brezina, Bugľovce, Dlhé nad Cirochou, Dlhé Stráže, Dravce, Dúbrava, Gánovce, Harichovce, Hlinné, Hôrka, Huncovce, Jablonov, Jakubany, Jarovnice, Jasov, Jovice, Kazimír, Kostoľany nad Hornádom, Krížová Ves, Lastovce, Levoča (Röhrgrund), Levočské Lúky, Letanovce, Liptovská Teplička, Luhyňa, Ľubica, Malý Slavkov, Markušovce, Medzev, Mlynčeky, Mlynica, Moldava nad Bodvou, Nižné Repaše, Odorín, Pečovská Nová Ves, Podhorany, Pohorelá, Rožňava, Rudňany, Slovenská Ves, Snina, Spišská Belá, Spišská Nová Ves, Spišská Stará Ves, Spišské Bystré, Spišské Tomášovce, Spišský Štvrtok, Stará Ľubovňa - Podsadek, Stráne pod Tatrami, Šumiac, Šuňava, Švábovce, Tatranská Kotlina, Turňa nad Bodvou, Veľká Lomnica, Vrbov- Kežmarok, Žakovce,
 • ČOV:
  Branč, Banské, Baldovce, Betliar, Bugľovce, Červený Kláštor, Dlhé Klčovo, Domaňovce, Drienovec, Dubník, Dravce, Heľpa, Hlinné, Hôrka, Hranovnica. Hrušov, Huncovce, Ihľany, Kežmarok, Krásnohorské Podhradie, Krížová Ves, Kurimany, Lendak, Liptovská Teplička, Markušovce, Odorín, Ostrovany, Plaveč, Podhorany, Podolínec, Reľov, Sedliská, Spišská Belá, Spišský Hrušov, Spišský Štvrtok, Spišské Tomášovce, Soľ, Stráne pod Tatrami, Studenec, Toporec, Torysky, Tvarožná, Veľký Slavkov, Žakovce,
 • Čistá voda koryta rieky Poprad a Dunajec (Kanalizácia - Podolínec, Jakubany, Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa, Plavnica, Orlov; Kanalizácia a ČOV – Kolačkov, Hromoš, Malý Lipník),
 • Dostavba ČOV Poprad – Matejovce: kanalizácia Poprad, kanalizácia Svit -Lučivná, Lučivná - Štrba, Štrba – Tatranská Štrba, kanalizácia Smokovec, kanalizácia Svit – Mengusovce, Mengusovce - Štôla, výtlak Veľká Lomnica – Matejovce,
 • Dobudovanie kanalizácie a ČOV pre aglomeráciu Stará Ľubovňa.
Vodovody, vodojemy
 • Vodovody:
  Banské, Bardoňovo, Bugľovce, Dedinka, Dravce, Gelnica, Harichovce, Hlinné, Hodkovce, Jablonov, Janík, Jastrabie nad Topľou, Klčov, Korytné, Levoča (Röhrgrund), Levočské Lúky, Levočská Dolina, Liptovská Teplička, Liptovský Hrádok, Levoča, Ľubica, Majere - Červený Kláštor, Majerovce, Margecany, Martin – Ostredok, Matejovce – Veľká Lomnica, Medzev, Mokrance, Nižný Klatov, Nováčany, Odorín, Odorín – Domaňovce – Spišský Hrušov, Pavľany, Pečovská Nová Ves, Podolinec, Pozba, Ruská Poruba, Sedliská, Snina, Spišská Belá, Spišská Nová Ves (Mlynská ul.), Spišské Podhradie, Spišské Tomášovce, Spišský Štvrtok, Svit- Podskalka, Šemša, Šuňava, Tatranská Kotlina, Tvarožná, Vlková, Vrbov, Vyšný Klatov, Závadka, Žakovce,
 • Vodojemy:
  Banské, Čaklov, Davidov, Dravce, Levočská Dolina, Majere, Margecany, Medzev, Nižný Klatov, Odorín, Osturňa, Podhorany, Sačurov, Skrabské, Spišská Belá, Stráne pod Tatrami, Šemša, Šuňava, Veľká Lomnica, Zamutov.
TV IBV, infraštruktúry
 • TV IBV:
  Gánovce, Ľubica (Slnečná ul., Jarná ul., Kacwinky), Spišský Hrhov, Spišský Hrušov, Spišský Štvrtok, Spišská Belá - Strážky, Veľká Lomnica ( I. - IV. etapa), Vikartovce, Veľký Slavkov,
 • Plynofikácie:
  Holumnica – Ihľany, Jablonov, Poráč, Spišská Sobota, Šuňava,
 • Rekonštrukcia VN Klčov,
 • NN prípojky a verejné osvetlenia: Ľubica (Slnečná ul.), Ruská, Veľká Lomnica, Vikartovce,
 • Inžinierske siete Levočská Dolina,
 • Infraštruktúry pre rómske osady Huncovce, Pečovská Nová Ves, Stráne pod Tatrami, Banské, Drienovec, Markušovce, Letanovce.
Úpravy potokov, nádrže, skládky
 • Spišské Podhradie- Úprava Margecianky,
 • Úprava potoka Ľubička v obci Ľubica,
 • Úprava Tvarožnianskeho potoka,
 • Úprava potoka Teplička - III. Etapa,
 • Protipovodňové opatrenia Kladzany,
 • Protipožiarna vodná nádrž Ždiar STREDNICA,
 • Skládka TKO Veronika Dežerice.
Revitalizácie a rekonštrukcie miest a obcí, spevnené plochy, komunikácie
 • Regenerácia sídla Hlinné – infraštruktúra,
 • Obec Podhorany – infrašruktúra,
 • Zlepšenie občianskej infraštruktúry v obci Výborná, v obci s rómskym osídlením,
 • Mestská komunikácia, chodník a premostenie v obci Žakovce,
 • Rozšírenie infraštruktúry – rómska osada Letanovce,
 • Ochrana pred povodňami v obci Hlinné,
 • Protipovodňová ochrana mesta Spišská Belá
 • Komunikácie v obciach: Dlhá Ves, Dlhé Klčovo, Dlhé Stráže, Dravce, Gánovce, Ľubica, Spišský Hrušov, Tvarožná, Veľká Lomnica, Vikartovce, Žakovce
 • Rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Klčov,
 • Cesty a chodníky v rómskej osade v obci Markušovce,
 • Prístupová cesta v rómskej osade v obci Pečovská Nová Ves,
 • Cesty a chodníky v rómskej osade v obci Huncovce,
 • Rekonštrukcia chodníka pre peších v obci Nižné Ružbachy,
 • Oprava mestských komunikácií a chodníkov v meste Spišská Belá,
 • Rekonštrukcia miestnych chodníkov Michaľany,
 • Rekonštrukcia námestia a výstavba chodníkov v obci Vrbov – chodník okolo domoradia,
 • Rekonštrukcia a skvalitnenie lokálnej infraštruktúry (chodníkov, miestnych komunikácií a elektrického NN vedenia) v obci Veľký Slavkov,
 • VLM Kežmarok – rekonštrukcia ciest, priepustov
 • Súbor stavieb Levkuška,
 • Úprava verejných priestranstiev a parku v obci Betliar,
 • Revitalizácia centra a hmotnej infraštruktúry obce Dubovica,
 • Miestna komunikácia, chodník a premostenia Žakovce,
 • Revitalizácia obecného sídla Banské,
 • Revitalizácia historického centra obce Huncovce,
 • Revitalizácia centrálnej zóny Hlinné,
 • Rekonštrukcia centra mesta Spišská Belá,
 • Rekonštrukcia centra obce Plaveč,
 • Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Spišská Stará Ves,
 • Krajšia obec pod Kráľovou hoľou Šumiac (revitalizácia),
 • Regenerácia verejného priestranstva v obci Švábovce,
 • Regenerácia centrálnej časti obce Topoľovka,
 • Rekonštrukcia Uličky remesiel Košice,
 • Revitalizácia centrálnej zóny obce Spišský Štvrtok,
 • Revitalizácia obce Pohorelá,
 • Oprava mostíka Gánovského potoka – rómska osada.