Úprava areálu vo VÚZ Bystrine

Úprava areálu vo VÚZ Bystrine

Úprava areálu vo VÚZ Bystrine

Úprava areálu vo VÚZ Bystrine

Úprava areálu vo VÚZ Bystrine

Úprava areálu vo VÚZ Bystrine

Úprava areálu vo VÚZ Bystrine

Úprava areálu vo VÚZ Bystrine

Obnova objektu KD a MŠ v obci Dlhé Stráže

Obnova objektu KD a MŠ v obci Dlhé Stráže

Obnova objektu KD a MŠ v obci Dlhé Stráže

Obnova objektu KD a MŠ v obci Dlhé Stráže

Obnova objektu KD a MŠ v obci Dlhé Stráže

Obnova objektu KD a MŠ v obci Dlhé Stráže

Rekonštrukcia interiéru - Viacúčelové zariadenie Bystrina Nový Smokovec

Rekonštrukcia interiéru - Viacúčelové zariadenie Bystrina Nový Smokovec

Rekonštrukcia interiéru - Viacúčelové zariadenie Bystrina Nový Smokovec

Rekonštrukcia interiéru - Viacúčelové zariadenie Bystrina Nový Smokovec

Rekonštrukcia interiéru - Viacúčelové zariadenie Bystrina Nový Smokovec

Rekonštrukcia interiéru - Viacúčelové zariadenie Bystrina Nový Smokovec

Rekonštrukcia interiéru - Viacúčelové zariadenie Bystrina Nový Smokovec

Rekonštrukcia interiéru - Viacúčelové zariadenie Bystrina Nový Smokovec

Rekonštrukcia interiéru - Viacúčelové zariadenie Bystrina Nový Smokovec

Rekonštrukcia interiéru - Viacúčelové zariadenie Bystrina Nový Smokovec

Prístavba objektu VÚZ Bystrina Starý Smokovec

Prístavba objektu VÚZ Bystrina Starý Smokovec

Prístavba objektu VÚZ Bystrina Starý Smokovec

Prístavba objektu VÚZ Bystrina Starý Smokovec

Prístavba objektu VÚZ Bystrina Starý Smokovec

Prístavba objektu VÚZ Bystrina Starý Smokovec

Prístavba objektu VÚZ Bystrina Starý Smokovec

Prístavba objektu VÚZ Bystrina Starý Smokovec

Aquacity Poprad

Aquacity Poprad

Aquacity Poprad

Aquacity Poprad

Stavebné úpravy a prístavba objektu – Levočská Dolina (bowling)

Stavebné úpravy a prístavba objektu – Levočská Dolina (bowling)

Stavebné úpravy a prístavba objektu – Levočská Dolina (bowling)

Stavebné úpravy a prístavba objektu – Levočská Dolina (bowling)

Stavebné úpravy a prístavba objektu – Levočská Dolina (bowling)

Stavebné úpravy a prístavba objektu – Levočská Dolina (bowling)

Rekonštrukcia a dostavba hotela Bystrina Starý Smokovec

Rekonštrukcia a dostavba hotela Bystrina Starý Smokovec

Rekonštrukcia a dostavba hotela Bystrina Starý Smokovec

Rekonštrukcia a dostavba hotela Bystrina Starý Smokovec

Rekonštrukcia a dostavba hotela Bystrina Starý Smokovec

Rekonštrukcia a dostavba hotela Bystrina Starý Smokovec

Rekonštrukcia a dostavba hotela Bystrina Starý Smokovec

Rekonštrukcia a dostavba hotela Bystrina Starý Smokovec

Rekonštrukcia a dostavba hotela Bystrina Starý Smokovec

Rekonštrukcia a dostavba hotela Bystrina Starý Smokovec

Rekonštrukcia a dostavba hotela Bystrina Starý Smokovec

Rekonštrukcia a dostavba hotela Bystrina Starý Smokovec

Dom Slovensko-Poľského stretávania Euroregiónu Tatry v Kežmarku

Dom Slovensko-Poľského stretávania Euroregiónu Tatry v Kežmarku

Dom Slovensko-Poľského stretávania Euroregiónu Tatry v Kežmarku

Dom Slovensko-Poľského stretávania Euroregiónu Tatry v Kežmarku

Rekonštrukcia knižnice v obci Vrbov

Rekonštrukcia knižnice v obci Vrbov

Rekonštrukcia knižnice v obci Vrbov

Rekonštrukcia knižnice v obci Vrbov

Lyžiarsky areál Levočská dolina

Lyžiarsky areál Levočská dolina

Lyžiarsky areál Levočská dolina

Lyžiarsky areál Levočská dolina

Lyžiarsky areál Levočská dolina

Lyžiarsky areál Levočská dolina

Penzióny Levočská Dolina

Penzióny Levočská Dolina

Penzióny Levočská Dolina

Penzióny Levočská Dolina

Stavebné úpravy na objekte knižnice v Rožňave

Stavebné úpravy na objekte knižnice v Rožňave

Nájomné bytové domy D-Jelča a E-Osika Tatranská Lomnica

Nájomné bytové domy D-Jelča a E-Osika Tatranská Lomnica

Nájomné bytové domy D-Jelča a E-Osika Tatranská Lomnica

Nájomné bytové domy D-Jelča a E-Osika Tatranská Lomnica

Nájomné bytové domy D-Jelča a E-Osika Tatranská Lomnica

Nájomné bytové domy D-Jelča a E-Osika Tatranská Lomnica

Nájomné bytové domy D-Jelča a E-Osika Tatranská Lomnica

Nájomné bytové domy D-Jelča a E-Osika Tatranská Lomnica

Nájomné bytové domy D-Jelča a E-Osika Tatranská Lomnica

Nájomné bytové domy D-Jelča a E-Osika Tatranská Lomnica

Nájomné bytové domy D-Jelča a E-Osika Tatranská Lomnica

Nájomné bytové domy D-Jelča a E-Osika Tatranská Lomnica

Výstavba nájomného bytového domu -24 b. j. Levoča

Výstavba nájomného bytového domu -24 b. j. Levoča

Výstavba nájomného bytového domu -24 b. j. Levoča

Výstavba nájomného bytového domu -24 b. j. Levoča

Výstavba nájomného bytového domu -24 b. j. Levoča

Výstavba nájomného bytového domu -24 b. j. Levoča

Výstavba nájomného bytového domu -24 b. j. Levoča

Výstavba nájomného bytového domu -24 b. j. Levoča

Výstavba dvoch nájomných bytových domov v Levoči

Výstavba dvoch nájomných bytových domov v Levoči

Výstavba dvoch nájomných bytových domov v Levoči

Výstavba dvoch nájomných bytových domov v Levoči

Výstavba dvoch nájomných bytových domov v Levoči

Výstavba dvoch nájomných bytových domov v Levoči

Výstavba bytového domu Lipa - 22 bytových jednotiek – Tatranská Lomnica

Výstavba bytového domu Lipa - 22 bytových jednotiek – Tatranská Lomnica

Výstavba bytového domu Lipa - 22 bytových jednotiek – Tatranská Lomnica

Výstavba bytového domu Lipa - 22 bytových jednotiek – Tatranská Lomnica

Výstavba bytového domu Lipa - 22 bytových jednotiek – Tatranská Lomnica

Výstavba bytového domu Lipa - 22 bytových jednotiek – Tatranská Lomnica

Výstavba bytového domu Lipa - 22 bytových jednotiek – Tatranská Lomnica

Výstavba bytového domu Lipa - 22 bytových jednotiek – Tatranská Lomnica

Výstavba bytového domu Lipa - 22 bytových jednotiek – Tatranská Lomnica

Výstavba bytového domu Lipa - 22 bytových jednotiek – Tatranská Lomnica

Výstavba bytového domu Lipa Tatranská Lomnica

Výstavba bytového domu Lipa Tatranská Lomnica

Výstavba bytového domu Lipa Tatranská Lomnica

Výstavba bytového domu Lipa Tatranská Lomnica

Výstavba bytového domu Lipa Tatranská Lomnica

Výstavba bytového domu Lipa Tatranská Lomnica

Výstavba bytového domu v Novom Smokovci

Výstavba bytového domu v Novom Smokovci

Výstavba bytového domu v Novom Smokovci

Výstavba bytového domu v Novom Smokovci

Výstavba bytového domu v Novom Smokovci

Výstavba bytového domu v Novom Smokovci

Výstavba bytového domu v Novom Smokovci

Výstavba bytového domu v Novom Smokovci

Výstavba bytového domu v Novom Smokovci

Výstavba bytového domu v Novom Smokovci

Výstavba bytového domu v Novom Smokovci

Výstavba bytového domu v Novom Smokovci

Výstavba bytového domu v Novom Smokovci

Výstavba bytového domu v Novom Smokovci

Výstavba bytového domu v Novom Smokovci

Výstavba bytového domu v Novom Smokovci

Bytový dom – 7 bytových jednotiek v obci Toporec

Bytový dom – 7 bytových jednotiek v obci Toporec

Bytový dom – 7 bytových jednotiek v obci Toporec

Bytový dom – 7 bytových jednotiek v obci Toporec

Bytový dom samostatne stojací, v obci Holumnica

Bytový dom samostatne stojací, v obci Holumnica

Bytový dom samostatne stojací, v obci Holumnica

Bytový dom samostatne stojací, v obci Holumnica

Bytový dom samostatne stojací, v obci Holumnica

Bytový dom samostatne stojací, v obci Holumnica

Bytový dom samostatne stojací, v obci Holumnica

Bytový dom samostatne stojací, v obci Holumnica

Bytový dom samostatne stojací, v obci Holumnica

Bytový dom samostatne stojací, v obci Holumnica

Výstavba nájomných bytov strediska Spišská Belá

Výstavba nájomných bytov strediska Spišská Belá

Výstavba nájomných bytov strediska Spišská Belá

Výstavba nájomných bytov strediska Spišská Belá

Výstavba nájomných bytov strediska Spišská Belá

Výstavba nájomných bytov strediska Spišská Belá

Výstavba nájomných bytov strediska Spišská Belá

Výstavba nájomných bytov strediska Spišská Belá

Výstavba nájomných bytov strediska Spišská Belá

Výstavba nájomných bytov strediska Spišská Belá

Výstavba nájomných bytov strediska Spišská Belá

Výstavba nájomných bytov strediska Spišská Belá

Výstavba nájomných bytov strediska Spišská Belá

Výstavba nájomných bytov strediska Spišská Belá

20 rodinných domov iného štandardu Ihľany

20 rodinných domov iného štandardu Ihľany

Bytový dom 86 bytových jednotiek na sídlisku JUH V v Poprade

Bytový dom 86 bytových jednotiek na sídlisku JUH V v Poprade

Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba hasičskej zbrojnice, Hybe

Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba hasičskej zbrojnice, Hybe

Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba hasičskej zbrojnice, Hybe

Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba hasičskej zbrojnice, Hybe

OÚ Poprad, klientske centrum - stavebné úpravy

OÚ Poprad, klientske centrum - stavebné úpravy

OÚ Poprad, klientske centrum - stavebné úpravy

OÚ Poprad, klientske centrum - stavebné úpravy

Vila Flóra, Starý Smokovec

Vila Flóra, Starý Smokovec

Vila Flóra, Starý Smokovec

Vila Flóra, Starý Smokovec

Vila Flóra, Starý Smokovec

Vila Flóra, Starý Smokovec

Vila Flóra, Starý Smokovec

Vila Flóra, Starý Smokovec

Vila Flóra, Starý Smokovec

Vila Flóra, Starý Smokovec

Polyfunkčné centrum Ľubotín

Polyfunkčné centrum Ľubotín

Polyfunkčné centrum Ľubotín

Polyfunkčné centrum Ľubotín

Dom smútku v obci Vrbov

Dom smútku v obci Vrbov

Dom HZS Starý Smokovec č. 23 – rekonštrukcia

Dom HZS Starý Smokovec č. 23 – rekonštrukcia

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Žakovce

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Žakovce

Rekonštrukcia, rozšírenie a modernizácia hasičskej zbrojnice Tvarožná

Rekonštrukcia, rozšírenie a modernizácia hasičskej zbrojnice Tvarožná

Rekonštrukcia, rozšírenie a modernizácia hasičskej zbrojnice Tvarožná

Rekonštrukcia, rozšírenie a modernizácia hasičskej zbrojnice Tvarožná

Rekonštrukcia, rozšírenie a modernizácia hasičskej zbrojnice Tvarožná

Rekonštrukcia, rozšírenie a modernizácia hasičskej zbrojnice Tvarožná

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Tvarožná

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Tvarožná

Prístavba autosalónu KIA Poprad

Prístavba autosalónu KIA Poprad

Prístavba autosalónu KIA Poprad

Prístavba autosalónu KIA Poprad

Autosalón MERCEDES – BENZ Poprad

Autosalón MERCEDES – BENZ Poprad

Nemecký vojenský cintorín Važec

Nemecký vojenský cintorín Važec

Nemecký vojenský cintorín Važec

Nemecký vojenský cintorín Važec

Nemecký vojenský cintorín Važec

Nemecký vojenský cintorín Važec

Zhotovenie administratívno-prevádzkovej budovy Správy NP Malá Fatra

Zhotovenie administratívno-prevádzkovej budovy Správy NP Malá Fatra

Schüle Slovakia, s.r.o. – Rozvoj výroby, I. etapa

Schüle Slovakia, s.r.o. – Rozvoj výroby, I. etapa

Rekonštrukcia Meštianskeho domu v Spišskom Podhradí

Rekonštrukcia Meštianskeho domu v Spišskom Podhradí

Nadstavba a prístavba budovy pre administratívu, Gánovce

Nadstavba a prístavba budovy pre administratívu, Gánovce

Polyfunkčný objekt v KÚ Veľký Slavkov

Polyfunkčný objekt v KÚ Veľký Slavkov

Baliarne obchodu, a. s. Poprad, závod Spišská Belá – prekrytie vstupu

Baliarne obchodu, a. s. Poprad, závod Spišská Belá – prekrytie vstupu

Komplexná modernizácia a rekonštrukcia objektu zdravotného strediska Ľubotín

Komplexná modernizácia a rekonštrukcia objektu zdravotného strediska Ľubotín

Komplexná modernizácia a rekonštrukcia objektu zdravotného strediska Ľubotín

Komplexná modernizácia a rekonštrukcia objektu zdravotného strediska Ľubotín

Komplexná modernizácia a rekonštrukcia objektu zdravotného strediska Ľubotín

Komplexná modernizácia a rekonštrukcia objektu zdravotného strediska Ľubotín

Komplexná modernizácia a rekonštrukcia objektu zdravotného strediska Ľubotín

Komplexná modernizácia a rekonštrukcia objektu zdravotného strediska Ľubotín

Komplexná modernizácia a rekonštrukcia objektu zdravotného strediska Ľubotín

Komplexná modernizácia a rekonštrukcia objektu zdravotného strediska Ľubotín

Komplexná modernizácia a rekonštrukcia objektu zdravotného strediska Ľubotín

Komplexná modernizácia a rekonštrukcia objektu zdravotného strediska Ľubotín

Zvýšenie energetickej účinnosti objektu ZŠ Hôrka a ZŠ Hôrka-prístavba šatní

Zvýšenie energetickej účinnosti objektu ZŠ Hôrka a ZŠ Hôrka-prístavba šatní

Zvýšenie energetickej účinnosti objektu ZŠ Hôrka a ZŠ Hôrka-prístavba šatní

Zvýšenie energetickej účinnosti objektu ZŠ Hôrka a ZŠ Hôrka-prístavba šatní

Zvýšenie energetickej účinnosti objektu ZŠ Hôrka a ZŠ Hôrka-prístavba šatní

Zvýšenie energetickej účinnosti objektu ZŠ Hôrka a ZŠ Hôrka-prístavba šatní

Zvýšenie energetickej účinnosti objektu ZŠ Hôrka a ZŠ Hôrka-prístavba šatní

Zvýšenie energetickej účinnosti objektu ZŠ Hôrka a ZŠ Hôrka-prístavba šatní

Prístavba telocvične ZŠ Toporec

Prístavba telocvične ZŠ Toporec

Prístavba telocvične ZŠ Toporec

Prístavba telocvične ZŠ Toporec

Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Veľká Lomnica

Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Veľká Lomnica

Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Veľká Lomnica

Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Veľká Lomnica

Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Veľká Lomnica

Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Veľká Lomnica

Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Veľká Lomnica

Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Veľká Lomnica

Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Veľká Lomnica

Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Veľká Lomnica

Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Veľká Lomnica

Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Veľká Lomnica

Zateplenie objektu MŠ Hozelec

Zateplenie objektu MŠ Hozelec

Zateplenie objektu MŠ Hozelec

Zateplenie objektu MŠ Hozelec

Zateplenie objektu MŠ Hozelec

Zateplenie objektu MŠ Hozelec

Prestavba plochej strechy ZŠ a MŠ Podtatranská Poprad

Prestavba plochej strechy ZŠ a MŠ Podtatranská Poprad

Prestavba plochej strechy ZŠ a MŠ Podtatranská Poprad

Prestavba plochej strechy ZŠ a MŠ Podtatranská Poprad

Prestavba plochej strechy ZŠ a MŠ Podtatranská Poprad

Prestavba plochej strechy ZŠ a MŠ Podtatranská Poprad

Gymnázium ul. Kukučínova Poprad –ihriská

Gymnázium ul. Kukučínova Poprad –ihriská

Gymnázium ul. Kukučínova Poprad –ihriská

Gymnázium ul. Kukučínova Poprad –ihriská

Materská škola- stavebné úpravy Kuzmányho 41, Kežmarok

Materská škola- stavebné úpravy Kuzmányho 41, Kežmarok

Materská škola- stavebné úpravy Kuzmányho 41, Kežmarok

Materská škola- stavebné úpravy Kuzmányho 41, Kežmarok

Rekonštrukcia telocvične gymnázia, Kukučínova 2439/1 Poprad

Rekonštrukcia telocvične gymnázia, Kukučínova 2439/1 Poprad

Rekonštrukcia a racionalizácia objektu ZŠ a MŠ Švábovce

Rekonštrukcia a racionalizácia objektu ZŠ a MŠ Švábovce

Rekonštrukcia a racionalizácia objektu ZŠ a MŠ Švábovce

Rekonštrukcia a racionalizácia objektu ZŠ a MŠ Švábovce

Rekonštrukcia a racionalizácia objektu ZŠ a MŠ Švábovce

Rekonštrukcia a racionalizácia objektu ZŠ a MŠ Švábovce

Rekonštrukcia a racionalizácia objektu ZŠ a MŠ Švábovce

Rekonštrukcia a racionalizácia objektu ZŠ a MŠ Švábovce

Rekonštrukcia a racionalizácia objektu ZŠ a MŠ Švábovce

Rekonštrukcia a racionalizácia objektu ZŠ a MŠ Švábovce

Rekonštrukcia a racionalizácia objektu ZŠ a MŠ Švábovce

Rekonštrukcia a racionalizácia objektu ZŠ a MŠ Švábovce

Rekonštrukcia a racionalizácia objektu ZŠ a MŠ Švábovce

Rekonštrukcia a racionalizácia objektu ZŠ a MŠ Švábovce

Rekonštrukcia a racionalizácia objektu ZŠ a MŠ Švábovce

Rekonštrukcia a racionalizácia objektu ZŠ a MŠ Švábovce

Rekonštrukcia a racionalizácia objektu ZŠ a MŠ Švábovce

Rekonštrukcia a racionalizácia objektu ZŠ a MŠ Švábovce

Základná škola, Komenského ulica, Svit - rekonštrukcia

Základná škola, Komenského ulica, Svit - rekonštrukcia

Základná škola, Komenského ulica, Svit - rekonštrukcia

Základná škola, Komenského ulica, Svit - rekonštrukcia

Základná škola, Komenského ulica, Svit - rekonštrukcia

Základná škola, Komenského ulica, Svit - rekonštrukcia

Základná škola, Mierová ulica, Svit - rekonštrukcia

Základná škola, Mierová ulica, Svit - rekonštrukcia

Základná škola, Mierová ulica, Svit - rekonštrukcia

Základná škola, Mierová ulica, Svit - rekonštrukcia

Rekonštrukcia MŠ Svit Podskalka

Rekonštrukcia MŠ Svit Podskalka

Rekonštrukcia MŠ Svit Podskalka

Rekonštrukcia MŠ Svit Podskalka

Prístavba telocvične ZŠ a MŠ Šuňava

Prístavba telocvične ZŠ a MŠ Šuňava

Prístavba telocvične ZŠ a MŠ Šuňava

Prístavba telocvične ZŠ a MŠ Šuňava

Prístavba telocvične ZŠ a MŠ Šuňava

Prístavba telocvične ZŠ a MŠ Šuňava

Obnova MŠ Hanušovce nad Topľou

Obnova MŠ Hanušovce nad Topľou

Obnova ZŠ Hanušovce nad Topľou

Obnova MŠ Hanušovce nad Topľou

Obnova ZŠ Hanušovce nad Topľou

Obnova MŠ Hanušovce nad Topľou

Obnova ZŠ Hanušovce nad Topľou

Obnova MŠ Hanušovce nad Topľou

Obnova ZŠ Hanušovce nad Topľou

Obnova MŠ Hanušovce nad Topľou

Obnova ZŠ Hanušovce nad Topľou

Obnova MŠ Hanušovce nad Topľou

Prístavba objektov pre špecializované učebne Ľubotín

Prístavba objektov pre špecializované učebne Ľubotín

Prístavba objektov pre špecializované učebne Ľubotín

Prístavba objektov pre špecializované učebne Ľubotín

Prístavba objektov pre špecializované učebne Ľubotín

Prístavba objektov pre špecializované učebne Ľubotín

Prístavba objektov pre špecializované učebne Ľubotín

Prístavba objektov pre špecializované učebne Ľubotín

Prístavba objektov pre špecializované učebne Ľubotín

Prístavba objektov pre špecializované učebne Ľubotín

Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ Ľubotín

Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ Ľubotín

Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ Ľubotín

Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ Ľubotín

Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ Ľubotín

Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ Ľubotín

Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ Ľubotín

Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ Ľubotín

Rekonštrukcia Základnej školy v Spišskom Štvrtku

Rekonštrukcia Základnej školy v Spišskom Štvrtku

Rekonštrukcia Základnej školy v Spišskom Štvrtku

Rekonštrukcia Základnej školy v Spišskom Štvrtku

ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie – zníženie energetickej náročnosti

ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie – zníženie energetickej náročnosti

ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie – zníženie energetickej náročnosti

ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie – zníženie energetickej náročnosti

Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ v Ľubochni

Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ v Ľubochni

Rekonštrukcia Základnej školy s materskou školou Plaveč

Rekonštrukcia Základnej školy s materskou školou Plaveč

Rekonštrukcia ZŠ s MŠ v Topoľovke

Rekonštrukcia ZŠ s MŠ v Topoľovke

Prestavba a dostavba školského areálu vo Vikartovciach

Prestavba a dostavba školského areálu vo Vikartovciach

Prestavba a dostavba školského areálu vo Vikartovciach

Prestavba a dostavba školského areálu vo Vikartovciach

Rekonštrukcia Základnej školy Vrbov

Rekonštrukcia Základnej školy Vrbov

Rekonštrukcia Základnej školy Vrbov

Rekonštrukcia Základnej školy Vrbov

Rekonštrukcia ZŠ v Pohorelej

Rekonštrukcia ZŠ v Pohorelej

Rekonštrukcia ZŠ v Pohorelej

Rekonštrukcia ZŠ v Pohorelej

Rekonštrukcia ZŠ v Pohorelej

Rekonštrukcia ZŠ v Pohorelej

Rekonštrukcia ZŠ v Pohorelej

Rekonštrukcia ZŠ v Pohorelej

Rekonštrukcia ZŠ v Pohorelej

Rekonštrukcia ZŠ v Pohorelej

Rekonštrukcia ZŠ v Pohorelej

Rekonštrukcia ZŠ v Pohorelej

Rekonštrukcia ZŠ v Pohorelej

Rekonštrukcia ZŠ v Pohorelej