Kariéra v našej spoločnosti - možno hľadáme práve vás

Stavebný strojník

Miesto práce: Poprad
Termín nástupu: ihneď
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Ponúkaný plat: 3,90 €/hod + prémie (priemerná hodinová mzda od 6,00 € a viac) + príplatky za nadčasy a podobne

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • - Riadenie, obsluha a bežná údržba stavebných mechanizmov,
 • - výkop rýh pre kanalizáciu a vodovod,
 • - zásyp rýh,
 • - nakladanie zeminy na nákladné autá,
 • - terénne úpravy,
 • - vykonávanie ďalších prác podľa pokynov priameho nadriadeného.

Požiadavky na zamestnanca:

Vzdelanie:
 • - základné vzdelanie,
 • - stredoškolské bez maturity,/li>
 • - stredoškolské s maturitou.

Vzdelanie v odbore: Mechanik (nie je nevyhnutnosť)
Vodičský preukaz: B, C
Počet rokov praxe: 1 rok
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 30.9.2018

Osobnostné predpoklady a zručnosti

:
 • - Držiteľ vodičského preukazu skupiny C,
 • - držiteľ dokladu o odbornej spôsobilosti na obsluhu stavebného stroja - skupiny 4, 5 - ostatné skupiny výhodou,
 • - držiteľ dokladu o psychickej spôsobilosti vodiča (vieme zabezpečiť na náklady zamestnávateľa),
 • - držiteľ dokladu o zdravotnej spôsobilosti vodiča (vieme zabezpečiť na náklady zamestnávateľa),
 • - platné školenie (vieme zabezpečiť na náklady zamestnávateľa).

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • - Práca v spoločnosti s dlhoročnou tradíciou,
 • - zaujímavé finančné ohodnotenie,
 • - odmeny pri príležitosti životného jubilea,
 • - možnosť ďalšieho vzdelávania a osobného rozvoja,
 • - možnosť rozšírenia odborných preukazov a spôsobilostí,
 • - poskytovanie stravného nad rámec zákona,
 • - poskytovanie ďalšieho stravného lístka pri zmene dlhšej ako 11 hodín,
 • - zabezpečovanie dopravy do zamestnania,
 • - otvorený prístup zamestnávateľa k návrhom na zlepšovanie, prípadne riešenie vzniknutých situácií.

Montér vodovodných a kanalizačných potrubí

Miesto práce: Poprad
Termín nástupu: ihneď
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Ponúkaný plat: od 3,90 €/hod brutto + prémie + príplatky

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • - Montáž vodovodných a kanalizačných potrubí,
 • - izolatérske práce,
 • - paženie výkopov,
 • - ručné výkopy a zásypy rýh,
 • - obsyp potrubia,
 • - zriaďovanie kanalizačných a vodovodných šachiet,
 • - vodorovné a zvislé presuny materiálov,
 • - ručná úprava terénu,
 • - príprava viazania armatúry a iné.

Požiadavky na zamestnanca:

Vzdelanie:
 • - stredoškolské bez maturity
 • - stredoškolské s maturitou
 • - nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie

Vzdelanie v odbore: Vodár, inštalatér, stavebníctvo
Vodičský preukaz: B
Počet rokov praxe: 1 rok
Osobnostné predpoklady a zručnosti: Samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, manuálna zručnosť, tímová práca.

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • - Práca v spoločnosti s dlhoročnou tradíciou,
 • - práca v zohratom kolektíve,
 • - zaujímavé finančné ohodnotenie,
 • - možnosť ďalšieho vzdelávania a osobného rozvoja,
 • - otvorený prístup zamestnávateľa k návrhom na zlepšovanie, prípadne riešenie vzniknutých situácií,
 • - poskytovanie stravného nad rámec zákona.

Tesár

Miesto práce: Poprad, prípadná práca po celom Slovensku, doprava, ubytovanie a strava zabezpečená zamestnávateľom
Termín nástupu: ihneď
Druh pracovného pomeru: TPP
Ponúkaný plat: 3,90 €/hodina brutto + prémie + príplatky

Náplň práce:

 • - Tesárske práce,
 • - konštrukčné práce,
 • - debniace práce,
 • - lešenárske práce,
 • - betonárske práce.

Požiadavky na zamestnanca:

Vzdelanie:
 • - Stredoškolské bez maturity,
 • - stredoškolské s maturitou,
 • - nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie.

Vodičský preukaz: B – aktívny vodič.
Počet rokov praxe: minimálna prax v odbore 1 rok
Osobnostné predpoklady a zručnosti: Samostatnosť, iniciatívnosť, spoľahlivosť, precíznosť, plánovanie a organizovanie práce, tímová práca, analýza a riešenie problémov, manuálna zručnosť.

Murár

Miesto práce: Poprad, prípadná práca po celom Slovensku, doprava, ubytovanie a strava zabezpečená zamestnávateľom
Termín nástupu: ihneď
Druh pracovného pomeru: TPP
Ponúkaný plat: 3,90 €/hodina brutto + prémie + príplatky

Náplň práce:

 • - Vyrovnanie podkladov stierkovými hmotami,
 • - dodatočné osadenie drobných stavebných predmetov,
 • - murovacie práce,
 • - betonárske práce,
 • - škárovacie práce,
 • - zhotovenie a opravy vnútorných dlažieb,
 • - zhotovenie vonkajších obkladov,
 • - zhotovenie omietok.

Požiadavky na zamestnanca:

Vzdelanie:
 • - Stredoškolské bez maturity,
 • - stredoškolské s maturitou,
 • - nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie.

Vodičský preukaz: B – aktívny vodič.
Počet rokov praxe: minimálna prax v odbore 1 rok
Osobnostné predpoklady a zručnosti: Samostatnosť, iniciatívnosť, spoľahlivosť, precíznosť, plánovanie a organizovanie práce, tímová práca, analýza a riešenie problémov, manuálna zručnosť.

Pridajte sa k nám

Ak sa chcete stať súčasťou stále sa rozvíjajúcej a rozrastajúcej spoločnosti, viete prevziať na seba zodpovednosť, máte chuť pracovať a dosahovať profesijné a životné ciele, tak ste na správnom mieste.

Podelíme sa s vami o skúsenosti, znalosti a vedomosti, aby sme dosiahli spoločný cieľ.

Čo je potrebné urobiť?

Prvý krok, ako sa stať členom nášho tímu, je zaslanie žiadosti o prijatie do zamestnania spolu so životopisom. Reagovať budeme na každú zaslanú žiadosť. Vybraní uchádzači budú pozvaní na pracovný pohovor.

Personálne oddelenie

Františka Rakociová
f.rakociova@arprog.sk
+421 52 431 8140

Informácie o výberovom konaní

Ak vás naša ponuka práce zaujala a chcete sa stať súčasťou nášho kolektívu, neváhajte nám poslať svoju žiadosť spolu so životopisom na našu e-mailovú adresu f.rakociova@arprog.sk alebo nás kontaktujte telefonicky na telefónnom čísle +421 52 431 8140.

V súvislosti s výberovým konaním organizovaným spoločnosťou ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, so sídlom na Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad, IČO: 36168335 (ďalej len „prevádzkovateľ“) nám na účel tohto výberového konania poskytujete osobné údaje obsiahnuté v životopise, motivačnom liste a dotazníku. Ako prevádzkovateľ, ktorý získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby, sme na základe čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov povinní poskytnúť vám nasledujúce informácie:

 • a) osobné údaje v postavení prevádzkovateľa spracúva ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad, IČO: 36168335, Ing. Františka Rakociová, +421 52 431 8140, f.rakociova@arprog.sk,
 • b) spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
 • c) osobné údaje nebudú poskytované ďalším príjemcom,
 • d) osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalšie 3 mesiace po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely,
 • e) dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
 • f) poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní,
 • g) osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle čl. 22  všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy f.rakociova@arprog.sk.